TARP’14: PARAidžiui naktis (video)

Atsiminimai iš šių metų PARAidžiui nakties.
Video: Daiva Tubutytė

2015.01.16