Jaromir Typlt pasirodymas spalio 25 dieną, nuo 18:30 val. „Vartų galerijoje“ (Vilnius, Vilniaus g. 39), foto/poezijos parodos „Be-tonas“ atidarymo metu. Įėjimas nemokamas.

Jaromyr Typlt mecenatas – Čekijos ambasada Lietuvoje. Maitintojas – restoranas „Jalta“, apgyvendintojas – Bernardinu B&B.

jaromir_typlt

Jaromyr Typlt

Jaromyr yra jaunosios kartos Čekijoje atstovas (g. 1973 m.), intensyviai dalyvaujantis kultūriniame ir literatūriniame gyvenime. Šiuo metu save jis pristato kaip vizualiosios poezijos kūrėją ir atlikėją. Prahoje gyvenantis Jaromyr kultūrinėje spaudoje bei įvairiose antalogijose publikuoja poeziją, prozą bei literatūros kritiką. Ši svarbi Čekijos kultūrinių procesų figūra teigia, jog nuolat ieško naujų teksto įgarsinimo būdų, tai atsiskleidžia ir jo performansuose, kuriuose naudojamos įvairios balso įrašymo ir transliavimo technikos. Poeto tekstų ir pasirodymų įrašų galima rasti internete, adresu http://www.typlt.cz/index.php?content=english.

Jaromir Typlt gimė Čekijoje studijas baigė Prahoje, Karolio Didžiojo universiteto Menų fakultete. Šiuo metu jis dirba su šiuolaikinio meno ir fotografijos parodomis. Rašytojas išleido keletą poezijos ir prozos rinkinių. Pastaraisiais metais, bendradarbiaudamas su kitais menininkais, jis kuria specifinius leidinius, vadinamus „knygos-objektai”. Jo tekstai įvairiomis formomis atgijo trumpametražiuose filmuose, radijo kompozicijose ir parodose.

Jaromir Typlt yra vaizduojamųjų menų ir literatūros kritikos žurnalo “art brut” redaktorius, jo tekstai apie čekų rašytojų ir menininkų darbus spausdinami įvairiuose meno leidiniuose. Jau dešimt metų jis eksperimentuoja su performanso žanru, kurį jis vadina “mutavusio autoriaus skaitiniais”. Improvizuotas performansas apjungia jau įrašytus balsus, gyvos kalbos ritmiką, aplinką, kurioje vyksta pasirodymas, ir šalimais esantys daiktai.

1994-aisiais metais jam skirta Jiří Orten premija.

Apie autoriaus darbus

Dešimto dešimtmečio pradžioje Jaromiro Typlt poezijos, esė rinkiniai ir literatūros kritikos darbai leido pažinti jį kaip vieną įsimintiniausių čekų jaunosios rašytojų kartos atstovų. Tuo metu jo kūrybai reikšmingą įtaką turėjo roko muzikos pražūtinga poetika, ir įkvėpimą suteikęs siurrealizmas(plg, Typlt pirmas darbas – „Heavy-metal masinė kompozicija, F minor“, Concerto grosso, 1990). Rašytojui poezija buvo būdas kovoti ir papildyti visuomenės nykią rutiną ir utilitarinę mąstyseną. Jo kūrybinga savimonė buvo persmelkta nuolatinio noro atsiskleisti žodiniame, jusliniame ir emociniame lygmenyse. Visa tai įgijo pavidalą ne tik jo išraiškingose manierose, bet ir prozos (Judantys šventyklų slenksčiai, 1991, Grumtynės su kilme, 1993) bei dramos(Iki to laiko, 1994) darbuose. Visą dėmesį skyręs vaizduotei ir žaismui su absurdo padiktuotais kalbos matmenimis, Typlt rašymas įgijo vis labiau provokatyvius kontūrus, menančius garsiąsias Dali deklaracijas, kuriose dominuoja savita struktūra bei forma.

Tekstų rinkinys Prarastas pragaras, pasirodęs 1994-aisiais metais, reprezentuoja Typlt ankstyvųjų darbų programą – metaforų kaskadomis, neologizmais, archetipiniais vaizdiniais jis stengiasi nubrėžti “naujosios kosmogonijos” metmenis ir sukurti poetinę visatą, kurią labiausiai charakterizuoja iš subjekto besiveržiantis nepaklusnumumas.

Esė “Deganti ledo lytis”(1993/1996) – tai Typlt manifestas, kuriame kategoriškai atmetamos visos modernios meno ir literatūros konvencijos ir skelbiamas išsilaisvinimas, atskleidžiantis absoliučią pusiausvyrą, vedančią link kūrybinės tiesos.
Po 2000-ųjų Typlt rašo ir publikuoja jau rečiau, dažniausiai tik bibliografiniuose leidiniuose. Jo tekstuose literatūrinė saviraiška pradeda pintis su vaizduojamaisiais menais; grafinis elementas ir žodis papildo ir įkvepia vienas kitą – prasmė gimsta tik jųdviejų dermėje. Taip atsirado „knygos-objektai“ arba „autorinės knygos“, kurias rašytojas kuria kartu su menininku Jan Měřička nuo1999-ųjų metų. Dalis šių grafinių tekstų išspausdinta rinkinyje Nepilnai (2003).

2007-aisiais išleidęs knygą Spaudimas Typlt vėl grįžta į viešas literatūros erdves. Ši knyga – tai jo darbų kompozicija iš 1993 – 2007 metų, kurioje sutelkta poezija, proza ir esė. Rinkinyje publikuoti tekstai jau nebeturi anksčiau Typlt kūryboje dominavusių idėjinių programų ir aliuzijų į siurrealizmą. Tačiau rašytojas toliau tęsia savąją stilistiką, pagrįstą kūrybinių manierų ekspresija, žaismu ir eksperimentavimu. Jo prozos tekstuose gausu lyrinių elementų ir bandymų eksperimentuoti su teksto struktūra bei kompozicija. Prozos tematika varijuoja neapibrėžtume, primenančiame sapno būsenas, o naratyvo nuoseklumas sąmoningai sukarpomas absurdo alogiškumo. Sutelktinėje spausdinti poezijos darbai – žaismingi, eksperimentiniai, pilni vizualinės ekspresijos. Typlt eilėse susikauna iracionali vaizduotė ir diskursyvi, fragmentuota kalba.